Drie signalen dat het fout dreigt te lopen

Sommige horecaondernemers hebben het gevoel dat ze dagelijks een strijd moeten leveren om te overleven. Merkt u dat u minder volk over de vloer krijgt, dat uw personeelsbezetting vaak wijzigt of dat u te veel kosten krijgt, dan is het de hoogste tijd om actie te ondernemen.

Wijzigende personeelsbezetting

Een vaste personeelsbezetting betekent een meerwaarde voor uw horecazaak. Ervaren medewerkers kennen immers de vaste klanten en weten heel goed waar ze hen gelukkig mee kunnen maken. Daarnaast kennen ze ook perfect de dagelijkse routine en hun verantwoordelijkheden.

Als uw medewerkers tevreden zijn, als ze het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van een hecht team en als ze zich goed voelen op de werkvloer, dan haalt u hier als horeca-uitbater alleen maar voordeel uit. Is uw personeel gelukkig, dan is de kans klein dat ze op een gegeven ogenblik gaan uitkijken naar een andere job. Maar hoe houdt u uw medewerkers tevreden?
 

  • Flexibele uren en aangepaste shifts


De meeste van uw medewerkers zullen ook een gezin, een sociaal leven of hobby’s hebben. Hou hiermee tijdens het opmaken van een planning zo veel mogelijk rekening. Ga met uw team rond de tafel zitten en probeer in de mate van het mogelijke rekening te houden met hun wensen.
 

  • Een aangenaam extraatje

Een hoger salaris brengt voor u als horeca-uitbater extra kosten met zich mee en dit is niet altijd opgenomen in de financiële planning. U kunt uw medewerkers echter ook op andere manieren extra belonen. Waarom geen maaltijden aanbieden voor uw personeel: hiermee besparen ze niet alleen geld, maar ook kostbare tijd. U kunt hen de kans geven om zich aan te sluiten bij een groepsverzekering, tussenkomen in woon-werk verkeer, enz...
 

  • Een woordje van dank

Een welgemeende ‘dankjewel’ kost u geen cent, maar kan toch wonderen doen. Wie wordt immers niet gemotiveerd als er blijk van waardering wordt gegeven?
 

Negatieve recensies

Vandaag de dag zit vrijwel iedereen met een smartphone in de hand en het internet is een van de belangrijkste informatiebronnen van onze tijd geworden. Heel wat potentiële klanten surfen graag op het internet om ervaringen van anderen te kennen. Goede recensies zullen u veel klanten opleveren, ronduit slechte recensies kunnen uw zaak kraken.

Toch kan men niet iedereen tevredenstellen en matige recensies kunt u niet altijd vermijden. Een negatieve recensie betekent nog niet meteen het einde van uw horecazaak. Krijgt u er meerdere en komen dezelfde ergernissen steeds terug, dan is het tijd om u vragen te stellen en actie te ondernemen.

Onderzoek de klachten grondig. Als er bijvoorbeeld meerdere klanten niet tevreden zijn over de dienstverlening, neem deze dan eens goed onder de loep en ga na op welk vlak u deze kunt verbeteren.

Beantwoord de negatieve recensies. Als u de reden voor een punt van kritiek kent, geef dan de nodige uitleg en maak meteen ook de belofte dat er aandacht zal aan besteed worden.

Te hoge kosten

Merkt u dat u de laatste tijd bijzonder weinig winst maakt of helemaal niets meer overhoudt wanneer op het einde van de maand al uw vaste kosten betaald werden, hou dan nauwgezet elke dag uw inkomsten en uitgaven bij.

Stel na de evaluatie van dit overzicht een budget op waar u zich dagelijks, wekelijks en maandelijks aan houdt. Moet u bepaalde maatregelen nemen om uw kosten te drukken, onderneem deze dan onmiddellijk!

Het opstellen van een inventaris kan u ook helpen om uitgaven te beperken. Veel uitbaters vinden dit een vervelend karweitje, maar het loont wel.

Tot slot

Denk vooral niet dat de reden van stagnering of achteruitgang altijd bij de anderen ligt. Misschien moet u eens nagaan of u zelf de zaken wel goed aanpakt. Leidt u uw horecazaak wel op een doeltreffende manier? Besef heel goed dat een eigenaar van een horecazaak niet noodzakelijk een goede uitbater is.

Stelt u vast dat u inderdaad de zaken niet helemaal onder controle heeft, dan hoeft u zichzelf nog niet meteen te ontslaan. Contacteer mij gerust als u door de bomen het bos niet meer ziet. Ik sta u graag met raad en daad bij om het roer nog tijdig om te gooien! 

Neem vrijblijvend contact op door een belmoment te boeken of stuur een bericht.