+32 475 49 29 53

Hoe een efficiënte communicatie uw zaak kan helpen

Problemen kunnen een mens behoorlijk uitputten: u maakt zich zorgen, u probeert in de mate van het mogelijke een zo snel mogelijke oplossing te vinden, u ligt er ‘s nachts wakker van… Problemen erkennen is echter ook een aanwijzing dat u beseft dat er dingen fout lopen en het feit dat deze problemen tot u doordringen is op zich een goede zaak. Dat u zo vlug mogelijk actie wil ondernemen om deze problemen op te lossen is nog een betere zaak. Eenmaal deze u over het hoofd groeien is het immers vaak al te laat.

Wat is de oorzaak van uw huidige problemen?

Maakt u zich zorgen over de ligging van uw zaak? Heeft u problemen met uw medewerkers? Stijgen de kosten u boven het hoofd?

Ik ben de eerste om toe te geven dat dit zaken kunnen zijn waarin u zich zorgen maakt, maar met deze zorgen en problemen krijgt het gros van alle horecaondernemers te maken. Wat de meeste horeca-uitbaters niet beseffen is dat deze problemen in feite voortkomen uit menselijke fouten of – om dit begrip wat te nuanceren – misverstanden. Op een juiste manier communiceren kan heel wat problemen voorkomen en oplossen.

Een efficiënte communicatie

In het Engels spreekt met over de ‘4 C’s of communication’. Als u met deze 4 C’s rekening houdt, dan bent u al een heel eind op weg om op de juiste manier te communiceren en kunt u bijgevolg heel wat problemen voorkomen.
 

  • Clear – Duidelijk

Vandaag de dag wordt iedereen overspoeld met informatie. Een duidelijke communicatie is dan ook noodzakelijk om uw boodschap over te brengen. Gebruik bij voorkeur eenvoudige woorden en zinnen en maak het gesprek niet nodeloos ingewikkeld met moeilijke termen.
 

  • Complete - Volledig

Volledige informatie geven sluit nauw aan bij duidelijk communiceren. Ga er nooit van uit dat uw medewerkers maar een half woord nodig hebben om te weten wat ze moeten doen. Niet iedereen vraagt graag meer uitleg als iets niet duidelijk is. Als u volledige informatie geeft, dan kunt u heel wat misverstanden vermijden. Kwam de boodschap niet volledig over en vragen uw medewerkers toch extra uitleg hou dan vooral in gedachten dat domme vragen niet bestaan en dat u zelf misschien onvoldoende duidelijk of onvolledig gecommuniceerd hebt.
 

  • Consistent – Consequent

Communiceer op een consequente manier. Gaat u gewoonlijk vertrouwelijk om met uw medewerkers, hou dit dan zo. Als u plots uw houding ten opzichte van hen verandert dan zal dit hen in verwarring brengen. Bent u over het algemeen open over hoe de zaken ervoor staan, doe dit dan ook als de zaken wat minder gaan. Uw medewerkers hebben dit ongetwijfeld zelf ook al aangevoeld en als u hierover niet communiceert, zullen zij zich misschien nodeloos zorgen maken.
 

  • Courteous – Hoffelijk

Communiceer altijd hoffelijk en beleefd met uw medewerkers. Geef hen het gevoel dat ze belangrijk zijn en kijk nooit op hen neer. U werkt samen als een team waarin elke schakel even belangrijk is.

Tot slot

Veronderstel nooit dat uw medewerkers uw gedachten kunnen lezen. Om hen duidelijk te maken wat u van hen verlangt moet u duidelijk en volledig communiceren en op een consequente en hoffelijke manier. Ondervindt u problemen omwille van een slechte of verkeerde communicatie, dan is het slechte nieuws dat ù hier verantwoordelijk voor bent. Het goede nieuws is dat u dankzij bovenstaande tips vandaag al maatregelen kunt nemen om efficiënter te communiceren.