Hoe verloopt de samenwerking met uw brouwer?

De meeste horecazaken hebben een overeenkomst met een brouwerij of drankenhandelaar. Als aan deze overeenkomst een drankafnameverplichting is gekoppeld, dan spreekt men van een drankafnamecontract of een brouwerijcontract.

Brouwers of drankenhandelaars zijn belangrijke spelers op de horecamarkt. Zij kunnen immers in een drankafnamecontract bepaalde verplichtingen opleggen.

Verplichtingen in een drankafnamecontract

Een eerste verplichting is de zogenaamde ‘verplichte bevoorrading’.

Dit houdt in dat u als horecazaak verplicht bent om een of meerdere dranken bij uw leverancier af te nemen.

Een tweede verplichting heet de ‘exclusieve bevoorrading’. Wordt dit in uw contract vermeld, dan mag u geen dranken afnemen bij een andere leverancier. 

Tot slot bestaat ook nog zoiets als een ‘minimale afnameverplichting’ en dit betekent dat u binnen een bepaalde periode een minimale hoeveelheid moet afnemen.

Voordelen van een drankafnamecontract

Bij het afsluiten van een drankafnamecontract krijgt u als horecazaak ook bepaalde voordelen. De brouwerij of drankenhandelaar kan u een financiering toekennen, kan u meubilair of materiaal leveren. 

Toch is zo’n drankafnamecontract niet altijd even sluitend en voordelig voor een horecazaak. 

Tips bij het afsluiten van een drankafnamecontract

Om u te wapenen tegen eventuele nadelen, geef ik u hierbij graag wat goede raad als u van plan bent om een drankafnamecontract aan te gaan.

1. Koppel uw drankafnamecontract niet aan uw handelshuurcontract
Als uw drankafnamecontract gekoppeld is aan uw handelshuurovereenkomst kan dit voor uw horecazaak bijzonder nadelig zijn. Als u bepaalde verplichtingen in uw brouwerijcontract niet nakomt, kan de brouwer uw handelshuurcontract immers ontbinden. Zorg er dus altijd voor dat het drankafnamecontract een afzonderlijk contract is dat losstaat van uw handelshuurcontract. 

2. Hou het handelsfonds in uw eigendom
Een handelsfonds is hetgeen wat uw zaak maakt (naam, cliënteel, alle contracten, enz. ...). Dit handelsfonds bepaalt de prijs die u voor uw zaak kunt krijgen mocht u die ooit willen overlaten of verkopen. Heeft uw brouwerij dit handelsfonds in handen, dan kan de brouwerij uw zaak verkopen of overlaten en krijgt u weinig of niets. Ga dus goed na of u het handelsfonds niet enkel huurt van uw brouwerij. Is dit wel het geval, probeer dan een recht van voorkoop te krijgen. 

3. Beperkt in duur en opzegmogelijkheid zonder kosten
Zorg er in de eerste plaats voor dat uw drankafnamecontract niet langer loopt dan uw handelshuurcontract. Beperk de looptijd van het contract tot maximaal 5 jaar en vermijd een stilzwijgende hernieuwingsmogelijkheid. Ga ook grondig de opzegmogelijkheden na. Wanneer kan een van de partijen het contract opzeggen? Waarom kan dit gebeuren en moet er in dit geval een schadevergoeding betaald worden? Probeer ervoor te zorgen dat u zelf het contract kosteloos kunt opzeggen.

4. Vrijheid van assortiment
Sommige contracten bepalen dat alles (drank, koekjes, accessoires, toestellen, enz. ...) bij dezelfde brouwer moet afgenomen worden. Dit betekent dat u eigenlijk geen recht heeft om al deze zaken bij een andere leverancier te kopen. U heeft alle recht om assortimentsvrijheid te eisen wat betreft andere producten dan drank.

5. Geen exclusiviteit
Bij het afsluiten van een drankafnamecontract zal een brouwerij eisen dat u verplicht bent om bepaalde producten exclusief bij hem aan te kopen. Als uw drankenleverancier dit eist, zorg er dan voor dat er hier iets tegenover staat, zoals bijvoorbeeld een clausule die vermeldt dat u interessantere prijzen krijgt dan handelaars die geen drankafnamecontract hebben. 

6. Geen minimale afnameplicht
Heel wat drankafnamecontracten bevatten een minimale afnameplicht. U weet echter nooit wat u te wachten staat. Probeer dan ook zeker een minimale afnameplicht te voorkomen. Gaat de leverancier hiermee niet akkoord probeer dan op zijn minst te bekomen dat deze minimale afnameplicht jaarlijks geëvalueerd moet worden. 

7. Geen concurrentieverbod
Een van de voorwaarden die soms opgenomen wordt in een brouwerijcontract is dat u – zelfs na het beëindigen van een contract – geen soortgelijke horecazaak mag uitbaten binnen een bepaald aantal kilometer van uw bestaande zaak. U hoeft deze bepalingen niet te aanvaarden. Wil de brouwerij deze voorwaarde toch in het contract laten staan, eis dan dat dit niet langer duurt dan de looptijd van het brouwerijcontract.

8. Schakel een expert in
Weet u niet zeker of u akkoord kunt gaan met alle bepalingen in het drankafnamecontract, laat dit dan zeker door een specialist ter zake nalezen voor u het ondertekent. U kunt dit vragen aan Horeca Vlaanderen, uw advocaat of een horecaconsultant.

Wilt u weten hoe ik als horecaconsultant u kan helpen bij de bepalingen in een drankafnamecontract? Neem dan volledig vrijblijvend contact met mij op door een belmoment te boeken of stuur een bericht

Meer tips ontvangen voor de uitbating van uw horecazaak? Schrijf u in op de nieuwsbrief.