+32 475 49 29 53

Wees ‘SMART’ bij het bepalen van uw doelstellingen

Als u niet weet waar u heen wil, hoe kunt u er dan in hemelsnaam geraken? Als u uw doelstellingen niet formuleert, hoe kunt u deze dan verwezenlijken? Of met andere woorden, hoe kunt u een strategie opstellen als u er geen idee van hebt wat u ermee wil bereiken.

Voornemens versus doelstellingen

Laten we eens het verschil tussen voornemens en doelstellingen onder de loep nemen.

Voornemens zijn algemeen en impliceren geen specifieke actie. Een voorbeeld hiervan is: “Ik wil mijn omzet verhogen.”

Doelstellingen zijn specifieke voornemens waarbij een streefdoel wordt vermeld. Als voorbeeld: “Over zes maanden wil ik mijn omzet verhoogd zien met 15%.”

Wat is het SMART-principe

Doelstellingen, zowel persoonlijke als professionele, hebben het meeste kans op slagen als deze volgens het SMART-principe opgesteld werden. Smart staat uiteraard voor slim, maar is ook een acroniem voor de voorwaarden waaraan doelstellingen moeten voldoen.

S – Specifiek / M – Meetbaar / A – Aanvaardbaar / R – Realistisch / T – Tijdsgebonden

Als u bij het bepalen van uw doelstellingen rekening houdt met dit principe, dan zult u deze vlugger en op een concrete manier bereiken.

U kunt zowel SMART-doelstellingen op lange termijn of korte termijn formuleren, u kunt een algemeen SMART-doel bepalen of u kunt verschillende kleinere SMART-doelstellingen vooropstellen. Zolang uw doelstellingen aan het SMART-principe voldoen, zit u eigenlijk goed.

Het SMART-principe in detail

Hoe u dit principe praktisch kunt implementeren komt u hier te weten.

S – Specifiek: werden uw doelstellingen specifiek genoeg geformuleerd?

Met een specifieke doelstelling zult u altijd meer bereiken dan met een algemene doelstelling. Om uw doelstelling specifieker te maken, kunt u zich de vraag stellen ‘waarom’?

Een voorbeeld: als u uw vaste klantenbestand wil uitbreiden, stel uzelf dan de vraag waarom u dit wil. Is het omdat u hiermee op veilig speelt of omdat deze vaste klanten weer nieuwe klanten met zich meebrengen?

M – Meetbaar: zijn uw doelstellingen meetbaar en hoe?

Uw doelstellingen moeten meetbaar zijn. Dit kan een hogere procentuele omzet zijn, maar net zo goed een hoger aantal mensen die u op sociale media volgen of een hoger percentage aan vaste klanten.

A – Aanvaardbaar: streeft u met uw doelstellingen een aanvaardbaar niveau na?

Liggen uw doelstellingen niet te hoog – niet alleen voor u, maar ook voor uw medewerkers? Kan uw horecazaak deze doelstellingen wel aan? Is het aanvaardbaar om mij, mijn medewerkers en mijn horecazaak deze doelstellingen op te leggen? Als u te hoog grijpt en u deze doelstellingen onmogelijk kunt bewerkstelligen, dan zal dit niet alleen op u, maar ook op uw medewerkers een heel negatieve invloed hebben. Wie te hoog grijpt, kan immers diep vallen.

R – Realistisch: is uw doelstelling wel realistisch?

Realistische doelstellingen hangen eigenlijk samen met aanvaardbare doelstellingen.

Als u zich als doelstelling oplegt dat uw omzet na drie maanden 300% hoger moet liggen, dan is dat geen realistische doelstelling. Een omzet die zo hard de hoogte ingaat, zult u – ondanks alle inspanningen van u en uw medewerkers – nooit kunnen bereiken.

Hou het dus bij kleinere én realistische doelstellingen, zodat u tevreden kunt zijn dat u deze wel bereikt hebt.

T – Tijdsgebonden: stel voor het bereiken van uw doelstellingen een deadline op.

“Ik wil mijn vast klantenbestand met 10% uitbreiden.” Misschien zal u deze doelstelling ooit wel bereiken, over tien, vijftien, twintig jaar zal uw zaak waarschijnlijk voldoende naambekendheid hebben om een behoorlijk klantenbestand te hebben.

Heel wat concreter wordt het echter als u deze doelstelling binnen een bepaalde tijd wil bereiken. “Ik wil mijn vast klantenbestand op het einde van dit trimester uitgebreid zien met 10%”. Daar zullen u en uw medewerkers veel harder naar streven dan wanneer u er geen tijdslimiet opzet, met als gevolg dat de waarschijnlijkheid dat u in deze opzet slaagt, veel groter zal zijn.